Bytový dům Zbýšov

BYTOVÝ DŮM ZBYŠOV
Nosná konstrukce byla provedena jako kombinace cihelného zdiva a železobetonového monolitu a obvodový plášť byl vyzděn z cihelných tvárnic. Obvodové zdivo bylo opatřeno vnějším kontaktním tepelně izolačním systém a probarvenou omítkou. Na mezibytové příčky byly použity cihly s akusticky izolačními vlastnostmi a vnitřní stěny a příčky bytů jsou vyzděny z plynosilikátových tvárnic. Střecha je pultová a je izolována foukanou pěnovou izolací. Stropy bytů jsou opatřeny sádrokartonovými podhledy. Každá bytová jednotka byla vybavena elektrickým podlahovým topením se samostatným termostatem v každé místnosti, domovním videotelefonem + el. otvíračem dveří. Z pohledu energetické náročnosti je budova hodnocena velmi kladně. Ke každé bytové jednotce náleží parkovací stání a sklepní kóje. V bytovém domě vzniklo 13 bytových jednotek.

„Firma Togner & partneři s.r.o. odvedla na naší stavbě vysoce odbornou práci. Pracovní morálka lidí byla na velmi dobré úrovni, termíny byly vždy dodrženy. Pokud se vyskytl při realizaci stavby problém, vždy byl operativně řešen k naší spokojenosti. Pracovníci udržovali pořádek na staveništi, bezpečnost při práci pro okolí. Tuto firmu můžeme pro stavební práce jen doporučit.“ 

Bytový dům Růžek