Zubní klinika Frýdek

ZUBNÍ KLINIKA FRÝDEK
Rodinný dům řadové zástavby se kompletní rekonstrukcí proměnil na zubní kliniku se zázemím pro personál. Před započetím prací proběhlo posouzení technického stavu objektu a jeho vhodnosti. Dle požadavků investora byla vnitřní dispozice objektu přebudována tak, aby mohly vzniknout čtyři samostatné ordinace a zároveň byly dodrženy všechny hygienické, protipožární a bezpečností předpisy, které jsou nezbytné pro takovýto druh provozu. Změna způsobu užívání objektu vyžadovala provedení bouracích a zdících prací. Nezbytné také bylo statické zabezpečení původních stropních desek Hurdis a dodatečné zmonolitnění stopů. V podkroví byly vyměněny střešní okna. S tímto byla spojená i úprava sádrokartonových podhledů, které jsou dozatepleny foukanou izolací. V objektu jsou nově instalovány rozvody kanalizace, vody, elektřiny, datových sítí a vzduchotechniky. Pro lepší akustické vlastnosti vůči sousednímu domu v každé místnosti vznikla předsazená sádrokartonová stěna se zvukovou izolaci. Vzhledem ke komplexnímu rozsahu prací bylo nutné udělat nové vnitřní omítky a podlahy. V objektu je kombinována vinylová podlaha a velkoformátová dlažba v jednotném stylu. Okolo domu proběhly sadové úpravy včetně nových zámečnických výrobků.  K domu náleží prostorné stání pro návštěvníky i personál. Technické zázemí nutné pro provoz ordinací bylo umístěno do suterénu objektu.

„Firmu Togner a partneři s.r.o. jsem si zvolil pro rekonstrukci rodinného domu za účelem zřízení zubních ordinací na základě jejich předchozích zkušeností s tímto stavebním záměrem. Jednání s panem Tognerem bylo od začátku naprosto bezproblémové a profesionální. Nejvíce jsem při rekonstrukci ocenil fakt, že pan Ing. Tomáš Togner výborně zvládl koordinaci průběhu realizace nejen z hlediska stavebního, ale i z hlediska technické připravenosti pro stomatologické ordinace a já se nemusel viceméně o nic starat. Jednotlivé fáze výstavby byly plněny dle dohodnutých termínů. Firmu Togner a partneři s.r.o. mohu jednoznačně doporučit. “ 

MDDr.  Adam Literák, 774 190 193